برنامه مرحله گروهی لیگ اروپا

مرحله گروهی لیگ اروپا بعد از ظهر امروز قرعه کشی شد که آ.اس رم با مونشن گلادباخ، ولفسبرگر و باشاک شهیر همگروه شده ست.
در زیر تاریخ برنامه مسابقات قرار گرفته ست
.
هفته اول
پنجشنبه ۲۸ شهریور ۲۳:۳۰
آ.اس رم – باشاک شهیر
استادیوم : المپیکو رم

هفته دوم
ولفسبرگر – آ.اس رم
پنجشنبه ۱۱ مهر ۲۱:۲۵
استادیوم : لاوانتال آرنا

هفته سوم
آ.اس رم – مونشن گلادباخ
پنجشنبه ۲ آبان ۲۱:۲۵
استادیوم : المپیکو رم

هفته چهارم
مونشن گلادباخ- آ.اس رم
پنجشنبه ۱۶ آبان ۲۳:۳۰
استادیوم : بوروسیا پارک

هفته پنجم
باشاک شهیر – آ.اس رم
پنجشنبه ۷ آذر ۲۱:۲۵
استادیوم : فاتح تریم

هفته ششم
آ.اس رم – ولفسبرگر
پنجشنبه ۲۱ آذر ۲۳:۳۰
استادیوم : المپیکو رم