کالیاری در یک قدمی اولسن

بنظر می رسد که آینده رابین اولسن در ایتالیا اما دور از پایتخت ایتالیا رقم خواهد خورد.
اسپورت ایتالیا گزارش می دهد که رابین اولسن بعد از مصدومیت السیو کرانیو در آستانه انتقال قرضی بدون وام خرید به کالیاری قرار دارد.
طبق این گزارش، کالیاری در یک قدمی گلر سوئدی هستند و طرفین در حال مذاکره در مورد دستمزد اولسن هستند.
همچنین گفتنی است که اولسن تابستان گذشته با مبلغ 9 میلیون راهی رم شد و موفق شد برای 27 پیراهن جالوروسی را بر تن کند.