علاقه دوباره رم به لوورن

بنظر می رسد که خرید بعدی رم، از انگليس می آید.
گاتزتا دلو اسپورت گزارش می دهد که بعد از مشکلات موجود در مورد انتقال روگانی، دژان لوورن بار دیگر به هدف اول رمی ها بدل شده است.
بعد از منتفی شدن انتقال لوورن، بار دیگر پتراچی تلاش خود را برای جذب مدافع لیورپول می کند.
طبق این گزارش سران لیوپورل از نیاز رم برای خرید یک مدافع مرکزی آگاه هستند و قصد دارند قیمت لوورن را به 20 میلیون یورو افزایش بدهند.
همچنین گفتنی است که پیشنهاد سابق جالوروسی برای مدافع کروات، قراردارد قرضی یکساله به ارزش 3 میلیون یورو به علاوه بند خرید 12 میلیون یورو بود.