رقابت شالکه و لایپزیگ برای شیک

پاتریک شیک در آستانه ترک رم است و مقصد مهاجم چک تبار آلمان خواهد بود
لایپزیگ برای نهایی کردن انتقال شیک بسیار نزدیک شده است اما همانطور که روزنامه بیلد آلمان گزارش داده‌است شالکه نیز وارد رقابت شده است.
سران شالکه در تلاش هستند که شیک را با قراردادی قرضی به همراه بند خرید را بدست بیاورند.
همچنین گفتنی است که شیک گران قیمت ترین خرید تاریخ جالوروسی در فصلی که گذشت موفق به ثبت 3 گل در 24 بازی شد.