واکنش ژسوس به انتقادات

در هفته اول ژسوس مانع پیروزی رم شد و مورد حمله هواداران رم در شبکه های اجتماعی قرار گرفت.
ژوان ژسوس با انتشار این عکس در اينستاگرام اینگونه به انتقادات واکنش نشان داد.

“من به تنها روشی که بلد هستم جواب انتقادات را می دهم و آن کار، کار و کار هست. ما رشد و پیشرفت می کنیم.ما برای چیزی که به آن اعتقاد داریم می جنگیم.”