شیک به زودی راهی آلمان می شود

کالچومرکاتو گزارش می دهد که شیک به سران لایپزیگ چراغ سبز نشان داده است و ایجنت مهاجم چک تبار در شهر رم است تا راه این انتقال را هموار کند.
طبق این گزارش این انتقال با قراردادی قرضی با حق خرید 30 میلیون یورویی به زودی نهایی می شود.
در مورد جایگزینی پاتریک شیک نگرانی وجود ندارد، زیرا قبلا توافق با اتلتیکو مادرید برای جذب کالینیچ انجام شده است.