تایسون و جرمی بوگا گزینه های رم

بعد از مصدومیت و دوری دو ماه پروتی، پتراچی بدنبال وینگر مناسب است.
طبق گزارش Il Romanista تایسون و جرمی بوگا گزینه های رم هستند.
طبق این گزارش تایسون که سابقه همکاری با فونسکا را دارد، گزینه اول رمی ها ست، اما پتراچی مبلغ 25 میلیون یورویی برای بازیکنی 31 ساله را زیاد می داند.
اکنون جرمی بوگا به گزینه اول جالوروسی بدل شده است و پتراچی پیشنهاد 7 میلیون یورویی خود را به ساسولو ارائه کرده است.