توافق رم و اتلتیکو برای کالینیچ

تنها یک هفته از پنجره نقل و انتقالاتی باقی است، اما رم همچنان بسیار فعال است.
اسکای اسپرت گزارش می دهد رم با اتلتیکو مادرید برای جذب کالینیچ به توافق رسیده است اما آینده شیک همچنان مبهم است.
طبق این گزارش مهاجم چک تبار در آستانه انتقال به لایپزیگ قرار دارد و اگر این انتقال نهایی شود، مهاجم سابق میلان و فیورنتینا جایگزین او می شود.