کوریچ آماده سفر به اسپانیا

رما پرس گزارش می دهد که انتقال کوریچ به زودی نهایی می شود.
آنته کوریچ که در آستانه انتقال قرضی به آلمریا قرار دارد، با انتشار عکسی در فرودگاه فیومیچینو، آماده سفر به اسپانیا است.
همچنین گفتنی است که هنوز توافقات کامل صورت نگرفته است اما بنظر می رسد که این انتقال بدون مشکل عملی شود.