پیزارو: از حس من به رم آگاه هستید

هافبک سابق جالوروسی ، دیوید پیزارو برای تماشای دیدار مقابل جنوا به رم سفر کرده است.
پیزارو بعد از ادای احترام مقابل کوروا سود گفت :”شما می دانید که چقدر به رم اهمیت میدهم و چه حسی به آن دارم.اینها چیزهایی است که هرگز فراموش نمی شود.”
” تیم عالی داریم و باید درک کنیم که با مربی جدید چه خواهیم دید.”
” من دوست دارم همیشه تیم فونسکا در نیمه زمین حریف بازی کند. امیدوارم رم فصل خوبی را سپری کند.”