مصاحبه فلو بعد از دیدار با جنوا

الساندرو فلورنزی کاپبتان رم بعد از تساوی سه بر سه مقابل جنوا در هفته نخست فصل جدید به رمی تی وی گفت:”احساسات خاصی بر من حاکم بود، احساس متفاوتی بود انگار اولین بازی ام در سری آ بود. بابت بنر خوشحال شدم و اما از هوادارها به خاطر 90 دقیقه تشوبق کردن شان تشکر میکنم. 90 دقیقه تشویق کردند چون که تیمی را تماشا کردند که جنگید و عرق ریخت و تلاش کرد و هرچیزی که در توان داشت. این تیم به سختی در زمین به کار کرد و با تساوی زمین را ترک کردیم و اگر این نتیجه که رقم خورد به این علت نیست که  تیم تمام تلاش خود را به نمایش نگذاشته. به خوبی بازی کردیم و از فضاها به آنها ضربه وارد کردیم و گل زدیم اما میدانیم که باید چیزهایی را تغییر بدیم و پیشرفت کنیم.
تصادفی نیست که هر تیمی که در 12 سال گذشته فاتح اسکودتو شده همیشه صاحب بهترین دفاع بوده. ما باید حفظ توپ و مالکیت توپ را بهتر انجام بدهیم و پیشرفت کنیم همانطور که مربی گفت، اگر ما صاحب توپ باشیم و بازی و توپ را مدیریت کنیم رقیب نخواهد توانست به ما آسیب بزند.
ما نباید توپ را از دست بدهیم و اگر این اتفاق بیفتد حریف به ما ضربه خواهد زد. فکر میکنم حداقل روی از دست دادن یکی از توپ ها آنها به راحتی به گل رسیدند. باید خیلی کار کنیم و تلاش و پیشرفت کنیم.
نمیخواهم بگویم که سال تغییر و تحولات بسیاری بوده اما سال جدید است و فصل جدید و ما به زمان نیاز داریم اما زمان زیادی نداریم، باید خیلی سریع تا جایی که امکان دارد همه چیز را از مربی خوب مان یاد بگیریم.
فکر نمیکنم گل های دریافتی ناشی از اشکال در اجرا و انجام تاکتیک ها در زمین بوده باشد، در نیمه زمین رقیب خیلی زیاد مالکیت توپ و زمین را داشتیم.
بعضی اوقات یک خطا و کارت زرد میتواند مانع از ایجاد موقعیت و خطر بشود، این عکس العمل آنی به هنگام از دست دادن توپ خیلی خوب است و مورد نیاز، در عرض این 3 -4 ثانیه و عکس العمل ها باید مانند یک جانور درنده باشیم،باید تا جایی که ممکن است اشتباه نکنیم بخصوص در مواقعی که صاحب توپ هستیم.
اغلب در عرض همین 5 ثانیه حیاتی برای پرسینگ و توپگیری خوب کار نمیکنیم.تلاش میکنیم که از اول شروع کنیم . این خوب است که از موقعیت های ایجاد شده بیش از یک گل زدیم.
مورد دیگری که مربی از ما خواسته شجاعت بازیکنان در ایجاد خط هایی برای پاسکاری و کمک به هم تیمی که بهتون نیاز دارد،از یک ماه پیش هست که کار می کنیم و بعضی از پلن ها و تاکتیک ها و مکانیزم بازی دیده میشوند ، فقط باید پیشرفت کنیم و در روند رو به رشد مان پیش برویم.”