لایپزیگ آماده برای جذب شیک

گران ترین خرید تاریخ جالوروسی، نتوانست نظر مساعد فونسکا را جلب کنند و از طرفی لایپزیگ می خواهد پاتریک شیک را به آلمان ببرد.
به گفته نیکولو شیرا خبرنگار گاتزتا دلو اسپورت، امروز ارتباط تازه میان سران تیم آلمانی و ایجنت شیک وجود داشت.
لایپزیگ خرید قرضی به همراه با بند خرید اختیاری را ارائه می دهد اما پتراچی مایل است که این انتقال قرضی با بند خرید اجباری صورت بگیرید.
همچنین گفتنی است که شیک در فصلی که گذشت موفق به ثبت 3 گل در 24 بازی شد.