دیاوارا :انتخاب رم درست بود

آمادو دیاوارا هافبک جدید رم قبل از بازی مقابل جنوا مصاحبه باMatch Program داشته است.
دیاوارا گفت :”از نظر جسمانی احساس خوبی دارم. تصمیم من این بود که زودتر تعطیلات خود را به اتمام برسانم تا در کنار تیم جدیدم باشم.”
“از آنجایی که مربی جدید بود اگر بیشتر در تعطیلات می ماندم،باید هفته ها برای بازگشت به فرم ایده آل تلاش می کردم.”
“من رم که تیمی عالی است، انتخاب کردم و احساس کردم که مکان مناسبی برای شروع یک چرخه زندگی از فوتبال من است.هر روز که می گذرد بیشتر به یقین می رسم که انتخابم درست بوده است. ”
” روش مناسب برای مقابله به بازی، جدیت است. ما به خوبی کار می کنیم و امیدواریم که بتوانیم در روز یکشنبه جواب خوبی به طرفداران بدهیم.”
” من یک ماه در اینجا هستم و با همه آشنایت وارتباط دارم ولی من بیشتر با ورتو هستم.”