مصاحبه کافو با گازتا

کافو ستاره سابق رم و تیم ملی برزیل،به تازگی با گازتادلو اسپرت مصاحبه ای داشته ست که اظهارات او در زیر قرار گرفته ست‌‌.

“مطمئناً یک چیز وجود دارد ، هم اکنون رم به یک مدافع مرکزی مطلق احتیاج دارد. روگانی؟او به نظر من بازیکن خوبی است. او دارای ذهنیت درست و همچنین یک تجربه مهم است. درست است که در یوونتوس او هرگز بازی های زیادی نکرده است‌ فونسکا؟تاکنون فقط بازی مقابل رئال مادرید را دیده ام و رم را دوست داشتم. اما این نیز صحیح است که در ایتالیا تیم های معدودی وجود دارند که باعث می شوند شما اینقدر آزادانه بازی کنید. دفاع از جلو همیشه یک خطر است ، همچنین به دلیل اینکه مربیان ایتالیایی شما را مطالعه می کنند ، آنها می دانند چگونه به شما صدمه بزنند. اگر اول خط دفاعی را ببندید و از دست بدهید ، دشوار می شود. اما بیایید صبر کنیم تا مسابقات واقعی را ببینیم تا داوری کنیم ».