عدم حضور روگانی در لیست یووه

طبق گزارشات در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه جلساتی میان رم و یوونتوس برای روگانی برگزار شد و باعث شد که این انتقال در حالت توقف و بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد بیانکونری قرارداد قرضی با حق خرید 24 میلیون یورویی به علاوه دو جوان و استعداد جالوروسی یعنی السیو ریکاردی و سلار بود.
طبق گزارشات روگانی همچنان دور از دسترس نیست.
پس از تردیدهای جالوروسی این معامله همچنان می توانند نهایی شود،با این حال عدم حضور روگانی در لیست بیانکونری برای دیدار مقابل پارما، شایعات مربوط به انتقال را بیشتر کرده است.