شماره بازیکنان در فصل جدید

در آستانه آغاز فصل جدید سری آ،شماره های بازیکنان رم مشخص شد که به شرح زیر می باشد.

نکته جالب عدم حضور اولسن در لیست ست.

دروازبانان
۱۳ پائو لوپز
۸۳ آنتونیو میرانته
۶۳ دانیل فوزاتو

مدافعان
۲۳ جیانلوکا مانچینی
۵ خوان خسوس
۲۰ فدریو فازیو
۱۵مرتین چتین
۳۷لئوناردو اسپینازولا
۱۱ الكساندر كولاروف
۲۴ الساندرو فلورنزی
۲ داویده زاپاکوستا

هافبک ها
۴۲ آمادو دیاوارا
۲۱ جردن ورتوت
7 لورنزو پلگرینی
۴ برایان کریستانته
۲۲ نیکولو زانیولو
۲۷خاویر پاستوره

مهاجمین
۳۴ جاستین كلويورت
۸ دیگو پروتی

۱۷ چنگیز اوندر
۴۸ میرکو آنتونوچی
۱۴ پاتریک شیک
۹ ادین ژکو