رم میرانته را به رئال پیشنهاد کرد

به گزارش مارکا اسپانیا،ناواس در حال جدایی از رئال مادرید ست و از همین رو آنها به دنبال یک دروازبان دوم هستند.حال گفته می شود رمی ها آنتونیو میرانته را به مادریدی ها پییشنهاد کرده اند.دروازبان ایتالیایی که فصل گذشته با ورود رانیری به دروازبان اول رم تبدیل شد و عملکرد فوق العاده ای از خود به نمایش گذاشت و 13 بار نیز در ترکیب اصلی جالوروسی قرار گرفت.