ناینگولان :ترک رم ضربه مهمی به من بود

راجا ناینگولان هافبک سابق جالوروسی و کنونی کالیاری در مصاحبه با اسکای اسپرت از عوامل ترک رم،گفت.
نينجا گفت :” جدایی از رم ضربه مهمی برای من بود. مطمئن هستم که خود نیز مقصر بودم، اما این تصمیم توسط شخصی گرفته شد که سرانجام باشگاه را ترک کرد.”
“من می توانستم آنجا باشم، برخی تصمیمات در چنین موقعیت هایی گرفته می شود و تنها چیزی که نصیب شما می‌شود، حسرت بی فایده است که هیچ چیزی را عوض نمی کند.”
“من از کار و تصمیماتی که گرفته ام خوشحال هستم، اما امیدوارم به لحظات بهتری برسم، چون من انگیزه دارم. “