پیشنهاد جدید رم برای روگانی

به گزارش توتواسپرت و کوریره دلو اسپرت،دانیله روگانی مدافع ایتالیایی یوونتوس در آستانه پیوستن به رم قرار دارد.این بازیکن 25 ساله با رقمی 5 میلیون یورویی به صورت قرضی و با تعهد بازپرداخت 25تا30 میلیون یورویی به رم خواهد پیوست و دستمزد 2.5 میلیون یورویی در هر فصل دریافت خواهد کرد.او قراردادی 5 ساله با جالوروسی امضا خواهد کرد.
از طرفی یوونتوسی ها به ریکاردی ستاره تیم پریماورا رم نیز علاقه مند هستند و مایلند به عنوان بخشی از انتقال روگانی،او را شکار کنند.با این حال بعید ست سران رم این بازیکن را از دست دهند.گفته می شود سران یووه با ایجنت ریکاردی تماسی برقرار کرده اند اما او تصمیم گرفت تا در این زمان صحبتی نکند!

به گزارش تله رادیو استریو،رمی ها  بواه را به یوونتوس پیشنهاد می دهند.