مصدومیت اسپیناتزولا

رمی ها که در نخستین هفته سری آ به مصاف جنوا خواهد رفت،اسپیناتزولا را نخواهند داشت،چرا که این بازیکن ایتالیایی در تمرین امروز از ناحیه ران چپ با مصدومیت مواجه شده ست.برای تعیین زمان ریکاوری،شرایط او روزانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.الکساندر کولاروف در دیدار مقابل جنوا دفاع راست رم خواهد بود.