احتمال بازگشت دفرل به دوریا

دفرل مهاجم فرانسوی رم که یکی از گزینه های فروش ست،روز های گذشته نامش برای پیوستن به ساسولو و کالیاری مطرح شده بود اما حال آلفردو پدولا در گزارشی اعلام کرد که سمپدوریا به دنبال بازگرداندن او ست.اوزبیو دی فرانچسکو سرمربی و بازیکن سابق رم،هم اکنون در دوریا حضور دارد و دفرل نیز بازیکن مورد علاقه ست.از همین رو دیفرا تماسی با او برقرار کرده ست و به دنبال امضای قرارداد با او ست.
دفرل در زمان دیفرا،از ساسولو به رم آمد اما هرگز موفق ظاهر نشد.