رسمی؛تمدید با فاتزیو

به گزارش سایت رسمی باشگاه،فدریکو فاتزیو سی ساله قراردادی دوساله تا پایان ژوئن 2021 با جالوروسی امضا کرد.
“این دومین تمدید قراردادم با باشگاه است و خیلی خوشحالم و خرسندم”
فازیو بعد از تمدید قرارداد گفت:”از اولین روز این حس را داشتم که باشگاه به من اعتماد دارد، چیزی که بسیار برای هر بازیکنی مهم است.
“من این حس اعتماد و باور را در تک تک افرادی که در تریگوریا حس می کنم.جایی که دلم میخواهد برای مدت طولانی بمانم.”
مدافع آرژانتینی تابستان2016 به رم پیوست،فدریکو ملقب به کماندانته در این مدت 135 بازی و 11 گل ثبت کرده با پیراهن رم.
پتراچی هم در مورد تمدید قرارداد با فازیو گفت:
“فدریکو یک بازیکن کلیدی است، به همین دلیل ما تصمیم به این گرفتیم که قرادادمان با فازیو را تمدید کنیم و مدت بیشتری باهم همکاری کنیم. ما روی تجربه و کارایی و عملکرد فازیو حساب باز کردیم، توانایی ها و کیفیت او همچنین برای بازیکنان جوان و در حال رشد بسیار مهم خواهد بود.
” فدریکو یک معلم و مربی برای دفاع و جوانان ما خواهد بود و چیزهای زیادی یاد خواهد داد.”