احتمال توافق با روگانی

مسیر انتقال روگانی به رم همچنان ناقص است. به گزارش شیرا روزنامه نگار روزنامه معتبر گاتزتا دلو اسپورت پتراچی برای میسر کردن این انتقال باید پیشنهاد قرضی به ارزش 4 یا 5 میلیون یورو به اضافه حق انتقال دائمی به ارزش 20 میلیون یورو به همراه پاداش هایی ارائه دهد تا کار انتقال به اتمام برسد. با این حال پتراچی در انتقال کامل و دایمی روگانی اصرار دارد. در اواسط هفته احتمال توافق بین دو طرف ممکن به نظر میرسد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.