انتقال لوورن منتفی شد

بنظر می رسد که پتراچی باید بدنبال، مدافع جدیدی بگردد.
لا گازتا دلو اسپورت گزارش می دهد که انتقال لوورن به رم بدلیل درخواست یک میلیون بیشتر سران لیورپول منتفی شد.

همچنین گفتنی است که پیشنهاد رم قرارداد قرضی یکساله به ارزش 3 میلیون یورو به علاوه بند خرید 12 میلیون یورو بود.