ایده ویدا دوباره مطرح شد

ایل مساجرو و گاتزتا دلو اسپورت نام جدیدی را برای خط دفاعی رم مطرح می کند.
طبق گزارشات، دوماگوی ویدا مدافع بشکتیاش، دوباره در رابطه با رم شنیده شده است.
همچنین گفتنی است که مونچی نیز به مدافع کروات علاقه داشت و در ساعات اخیر دوباره از این ایده استقبال شده است.