ایده جدید اینتر، دارای سه معاوضه است

کوریره دلو اسپورت از ایده جدید ماروتا که مانع دستیابی بیانکونری به ایکاردی می شود، خبر داد.
سه باشگاه رم، ناپولی و اینتر در تلاش هستند، تا با تقویت خط حمله شان، مانعی برای یووه ایجاد کنند.
طبق این گزارش این ایده دارای سه انتقال ‌‌؛میلیک به رم، ایکاردی به ناپولی و ژکو به اینتر می باشد.
در روزهای اخیر پتراچی اعلام کرده است که ژکو را در قبال ایکاردی به اینتر واگذار می کند و همچنان معلوم نیست که این ایده را قبول کنند.
همچنین گفتنی است که این نقشه تنها در صورت رضایت ایکاردی نهایی می شود و بعد از آن دو انتقال دیگر نهایی می شود.