تاتنهام حاضر به مذاکره برای آلدرویرلد

بنظر می رسد که انتقال توبی آلدرویرلد به رم هنوز کامل منتفی نشده است.
مدافع بلژیکی گزینه اول پتراچی برای تقویت خط دفاعی جالوروسی بود اما مشکلات در مذاکرات باعث منتفی شدن و پیدا کردن گزینه جایگزین شد.
به گزارش Daily Mirror،با وجود بسته شدن بازار نقل و انتقالات در تابستان، تاتنهام حاضر به مذاکره است.
سران اسپرز امیدوار بودند که با پیشنهاد 28 میلیون یورو مواجه بشوند، اما هیچ پیشنهاد مناسبی دریافت نکردند.

به همین دلیل تیم لندنی مایل به مذاکره حتی با مبلغ کمتر خواهد بود. در حال حاضر ، رم تنها باشگاه علاقه مند است اما جالوروسی به سختی پیشنهاد جدید ارائه می دهد.

همچنین گفتی است که مدافع بلژیکی تنها یکسال با تیم لندنی قرارداد دارد و آنها حاضر نیستند فصل بعد او را رایگان از دست بدهد.