باتشوایی جدید ترین گزینه رم

اسکای اسپرت نام جدیدی برای خط حمله جالوروسی مطرح می کند.

طبق این گزارش، سران رم بار دیگر به میشی باتشوایی، علاقه مند است.

پتراچی در نظر دارد که علی رغم ماندن ژکو در پایتخت ایتالیا، مهاجم بلژیکی را جذب کند.

همچنین گفتنی است که باتشوایی تا 2021 با چلسی قرارداد دارد و فصلی که گذشت را بصورت قرضی در والنسیا وکریستال پالاس گذارند.