توافق با زانیولو!؟

به گزارش کالچو مرکاتو،نیکولو زانیولو و باشگاه رم در استانه نزدیک شدن به تمدید قرارداد هستند.امروز پتراچی مدیر ورزشی رم با ویگورلی مدیر برنامه های زانیولو بار دیگر با یکدیگر ملاقات کردند و مذاکرات مثبت پیش رفت.دستمزد فعلی او ۷۰۰هزار در سال ست و پیشنهاد جدید سران رم ۲‌.۵ میلیون یورو همراه با پاداش ست و تا سال ۲۰۲۴ اعتبار خواهد داشت.در طول هفته جاری،یک جلسه قطعی برای تمدید نهایی برگزار خواهد شد.