پیشنهاد جدید اینتر برای ژکو

به گزارش اسپورت مدیاست،سران اینتر فردا پیشنهاد جدیدی برای جذب ادین ژکو ارائه خواهند کرد و به لطف فروش ایوان پرسیچ،آنها پیشنهادی 18 میلیونی ارائه خواهند کرد.با این حال بعید ست سران رم به همین راحتی رضایت به این انتقال بدهند.

از طرفی رمی ها مایلند تا ایکاردی را جذب نمایند و شاید رمی ها برای این انتقال،باز هم ایکاردی را درخواست کنند.