دیاز در آستانه ترک رئال مادرید

روز گذشته دیاز، به تمرینات گروهی رئال مادرید بازگشت، اما در لیست بازی دوستانه مقابل رم حضور ندارد.
لا گازتا دلو اسپورت گزارش می دهد که دیاز جایی در برنامه های زیدان ندارد و مربی فرانسوی خواهان فروش اوست.
طبق این گزارش دیاز در آستانه ترک رئال مادرید قرار دارد و از رم و موناکو به عنوان مقصد های احتمالی مهاجم 26 ساله نام برده شده است.
همچنین گفتنی است که رئال مادرید قیمت مهاجم سابق ليون را 20 میلیون یورو می داند.