فونسکا :با شجاعت بازی خواهیم کرد

فردا شب در جریان جام مابل گرین، رم به مصاف رئال مادرید خواهد رفت.
پائولو فونسکا پیش از دیدار با رئال مادرید، از نیاز به یک مدافع و شجاعت تیمش خبر داد.
فونسکا به اسکای اسپرت گفت:”فردا با شجاعت بازی خواهیم کرد. درحال حاضر نگران خط دفاعی و نیاز ما به یک مدافع مرکزی نیستم.”
“من می خواهم که یک بازی تهاجمی و جسورانه را از خود نشان بدهیم.ما باید رئال تحت فشار قرار می دهیم و تعادل بازی را دست می گیریم.”
“من در حال حاضر نگران خرید یک مدافع مرکزی نیستم ولی در اسرع وقت این نیاز را بر طرف می کنیم.”
” ژکو از ابتدا بازی را شروع می کنم.او روی بازی فردا متمرکز است. در حال حاضر من روی او حساب می کنم.”
” ایکاردی یک فوتبالیست عالی است ، اما من فقط در مورد کسانی که در اختیار دارم، صحبت می کنم و این همیشه فلسفه من بوده است.”