زیدان:رم تیم خوبی است و بسیار تقویت شده اند

زین الدین زیدان سرمربی رئال مادرید رم را تیمی رقابتی دانست و بازی یکشنبه شب را چالش خوبی دانست.
زیدان گفت :”این یک بازی تدارکاتی دشوار است و طرفداران می خواهند پیروزی رئال را تماشا کنند.”
” من مطمئن هستم که از همه این سختی با آرامش گذر خواهیم کرد. ما برای جلب اعتماد هواداران مان به آرامش نیاز داریم.”
“من پنچ سال در ایتالیا زندگی کردم، در تورین به یک مرد تبدیل شدم و مردم نسبت به من محبت دارند.بازگشت به ایتالیا، برای بازی کردن همیشه هیجان انگیز است.”
” هر کشور سبک خاص خود را دارد و سبک بازی در ایتالیا نیز بسیار متفاوت با اسپانیا است.”
” در ایتالیا فوتبال تاکتیکی و بسته تری را شاهد هستیم و بر عکس اسپانیا بازی بازتر با حملات بیشتر بازی می شود.”
“رم تیم بزرگی است، امسال بسیار تیم خود را تقویت کرده اند و مانند همیشه تیم رقابتی هستند.”
“تیم های ایتالیا در دفاع به خوبی سازماندهی شده اند و رم نیز یکی از این تیم هاست و به همین دلیل می توانند فصل خوبی را رقم بزنند.”