جلسه با یووه برای روگانی

بر خلاف گزارشات پخش شده، آلفردو پدولا مدافع یووه گزینه اول رمی ها می داند.
طبق این گزارش رم به دنیله روگانی، علاقه مند است و روز دوشنبه یا سه شنبه جلسه ای میان طرفین برگزار می شود.
همچنین گفتنی است که این امکان وجود دارد که قرارداد با بند خرید اجباری باشد و همچنین بند بازخرید در آینده وجود داشته باشد.