بایرن همچنان به چنگیز فکر می کند

اسکای اسپرت از وظیفه سخت بایرن مونیخ برای جایگزینی روبن و ریبری گزارش می دهد.

طبق این گزارش بعد از مصدومیت لروی سانه، پریسیچ به هدف باواریایی‌ها بدل شد ولی بایرن همچنان به چنگیز اوندر فکر می کند.