پتزلا هدف اصلی رم

جستجو برای یک مدافع مرکزی همچنان ادامه دارد.
اسکای اسپرت گزارش می دهد که دستیابی به توبی آلدرویرلد بسیار بعید بنظر می رسد.
پنجره نقل و انتقالاتی در انگلیس کمتر از 24 ساعت دیگر به اتمام می رسد و سران اسپرز دیگر تمایلی برای این انتقال ندارد.
طبق این گزارش جرمن پتزلا مدافع فیورنتینا به گزینه اصلی رم بدل شده است.
همچنین گفتنی است که جرمن پتزلا مدافع فیورنتینا مشتاق حضور در پایتخت ایتالیا است و در تلاش است تا با فشار به ویولا بتواند راهی رم شود.