ریک در یک قدمی فاینورد

به گزارش ایل مسجرو،ریک کارسدورپ مدافع هلندی آ.اس رم قصد دارد دارد پایتخت ایتالیا را ترک کند.این بازیکن به تیم سابق خود فاینورد باز خواهد گشت.این بازیکن به صورت قرضی با گزینه بازخرید راهی هلند خواهد شد.در این انتقال 2.8 میلیون یورو به حساب رم واریز خواهد شد. این بازیکن امروز برای پشت سر گذاشتن تست های پزشکی به کویپ رفته ست.
او در ژانویه 2017 با مبلغ 14 میلیون یورو از فاینورد به رم پیوست و در طول این مدت مصدومیت های زیادی را پشت سر گذشت و تنها پانزده بار برای جالوروسی به میدان رفته ست.