پدر هیگواین :دو سال با یووه قراردارد داریم

گونزالو هیگواین جایی در برنامه های ساری ندارد ولی مهاجم 31 تمایلی به ترک رم ندارد.

پدر هیگواین نسبت به آینده فرزندش واکنش نشان داده است و گفت :”من تمایل دارم گونزالو، کارش را در ربورپلاته به اتمام برساند.”

“اما برای اکنون در ایتالیا، احساس خوشایندی دارد. گونزالو رابطه خوبی با طرفداران و مدیریت یووه دارد و همچنان دوسال از قرارداردش با آنها باقی است و تمایلی به ترک تورین نداریم. “