هشدار اینتر به ژکو

بنظر می رسد که صبر اینتر به سر رسیده است و می خواهد تا پایان هفته این معامله را نهایی کند.
ایل مساجرو گزارش می دهد که سران نراتزوری به ژکو هشدار دادند و تا پایان هفته به او برای پیوستن به اینتر زمان داده اند.
مهاجم بوسنی تبار، که نمی خواهد از لیست خرید اینتر خط بخورد، به اطلاع سران جالوروسی رسانده است که تمایلی برای تمدید ندارد.
پتراچی در ساعات آتی به این مسئله رسیدگی می کند و مدیر 50 ساله حاضر است حداقل یکسال دیگر با ژکو همکاری کند.
همچنین گفتنی که گزینه های جانشینی برای ژکو، هیگواین و ایکاردی می باشد ولی آرژانتینی ها تمایلی برای حضور در پایتخت ندارند.