پتراچی آماده ارائه پیشنهاد جدید برای آلدرویرلد

ایل مساجرو از آخرین پیشنهاد رم برای آلدرویرلد نوشت.
طبق این گزارش پتراچی آماده ارائه پیشنهاد 20 میلیون یورویی به علاوه پاداش به تاتنهام است.
بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی در انگلیس در 17 مرداد دلیل‌ این عجله است.
همچنین گفتنی است که رم و آلدرویرلد به توافقی سه ساله با دستمزد سالیانه 3.5 دست یافتند.