جلسه ایجنت ژکو با سران اینتر

کالچومرکاتو از جلسه ایجنت ژکو با سران اینتر خبر می دهد.
طبق این گزارش این جلسه در ادامه فشار برای دستیابی به مهاجم سابق منچستر سیتی است.
اولتیماتوم اینتر به ژکو دلیلی بر این جلسه است.
رم برای ژکو 20 میلیون یورو به علاوه پاداش می خواهد ولی پیشنهاد نراتزوری 14 میلیون یورو است.
همچنین گفتنی است که از قرارداد ژکو با رم تنها یکسال باقی است.ژکو در فصلی که گذشت، 9 گل و 6 پاس گل در 33 به ثمر رساند.