انتقال دفرل دوباره کنسل می شود؟

بنظر می رسد که انتقال دفرل به کالیاری دوباره منتفی شد.
کالچومرکاتو گزارش می دهد که بعد از اینکه این انتقال در هفته پیش منتفی شد، در این هفته دوباره از سر گرفته شد.
طبق این گزارش رم و کالیاری به توافقی به ارزش 15 میلیون یورو دست یافتند ولی نحوه پرداخت مانع بزرگی برای این انتقال محسوب می شود.
بنظر می رسد که کالیاری مایل است 15 میلیون یورو را در چند قسط به رم پرداخت کند ولی پتراچی چنین چیزی را قبول نمی کند.
همچنین گفتنی است که دفرل فصلی که گذشت را بصورت قرضی در سمپدوریا و زدن 12 گل سپری کرد.