استروتمن:”به رم وابسته شدم”

کوین استروتمن هافبک سابق جالوروسی بعد از دیدار تدارکاتی مقابل ناپولی به اسکای اسپرت ایتالیا گفت :” امیدوارم که عملکرد خوبی از رم شاهد باشیم، زیرا من برای 5 سال بازیکن رم بودم و وابسته شهر رم شدم. البته باید بگویم که دلم برای رم تنگ شده است.”
” باشگاه به توتی و دروسی اجازه تصمیم گیری در مورد آینده را ندارد. امیدوارم دنیله در آرژانتین موفق باشد.”