هفته تاثیر گذار برای اولسن

رما پرس گزارش می دهد که این هفته، می تواند هفته تعیین کننده ای برای آینده اولسن باشد.
ایجنت گلر سوئدی چند روز پیش وارد شهر رم شد تا با پتراچی برای فروش اولسن دیدار کند.
جالوروسی هنوز پیشنهاد رسمی برای گلر سابق کپنهاگن دریافت نکرده است اما ایجنت اولسن امیدوار است که حضور وی در پایتخت به تسریع فروش اولسن کمک کند.

همچنین گفتنی است که اولسن تابستان گذشته با مبلغ 9 میلیون راهی رم شد و موفق شد برای 27 مرتبه پیراهن جالوروسی را بر تن کند.