قیمت ژکو افزایش یافت

هفته ها از علاقه مندی نراتزوری به ژکو می گذرد ولی هنوز این معامله نهایی نشده است.

لا ریپابلیکا گزارش می دهد که رم بعد از نمایش خوب در تمرینات و بازی های دوستانه و همچنین دو پاس گل که در بازی مقابل لیل داد، باعث شده است که پتراچی به راحتی حاضر به فروش مهاجم 33 نباشد.

طبق این گزارش، سران جالوروسی برای ژکو 20 میلیون یورو می خواستند ولی اکنون پتراچی قیمت ژکو را افرایش داده است و علاوه بر 20 میلیون یورو، پاداش هم درخواست می کند.

همچنین گفتنی است که از قرارداد ژکو با رم تنها یکسال باقی است.ژکو در فصلی که گذشت، 9 گل و 6 پاس گل در 33 به ثمر رساند.