آخرین اقدامات پتراچی برای آلدرویرلد

بازی تدارکاتی مقابل لیل و اشتباهات فازیو و ژسوس، لزوم خرید یک دفاع را بیشتر نشان داد.
ایل مساجرو از آخرین تلاش های پتراچی، برای جذب توبی آلدرویرلد خبر داد.
طبق این گزارش پتراجی همچنان حاضر به پرداخت 28 میلیون یورو درخواستی سران اسپرز نیست.
اما مدیر 50 ساله در ساعات آتی با پیشنهادی جدید،برای قانع کردن سران تاتنهام می کوشد.
رم باید به سرعت اقدام کند، زیرا تنها چهار روز تا بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی در انگلیس مهلت است.
همچنین گفتنی است که رم و آلدرویرلد به توافقی سه ساله با دستمزد سالیانه 3.5 میلیون یورو دست یافتند.