دوستانه|لیل۲-۳رم

رمی ها در اولین دیدار دوستانه جدی خود در فرانسه مهمان لیل بود که موفق شد با نتیجه سه بر دو موفق به برتری شود.چنگیز اوندر،نیکولو زانیولو و برایان کریستانته گلزنان رم جالوروسی بودند.پائو لوپز،فلورنزی،فاتزیو،خسوس،کولاروف،کریستانته،دیاوارا،اوندر،زانیولو،کلایورت و ژکو ترکیب اصلی را تشکیل دادند.اسپیناترولا،پلگرینی،آنتونوچی و پروتی نیز در ادامه به عنوان جایگزین وارد زمین شدند.