توافق با آلدرویرلد حاصل شد، تنها توافق با اسپرز باقی است

توبی آلدرویرلد رم را می خواهد و حتی با جالوروسی به توافق رسید.

اسکای اسپرت گزارش می دهد که توبی آلدرویرلد به هر قیمتی رم را می خواهد و از این رو ایجنت او در تلاش تا انتقال او را به رم نهایی کند.

ولی جالوروسی حاضر نیست برای بازیکنی 30 ساله، 28 میلیون یورو مد نظر سران اسپرز را پرداخت کند.

در همین حال ایل مساجرو از توافق با مدافع بلژیکی خبر داد.

طبق این گزارش قراردادی سه ساله با دستمزد 3.5 میلیون یورو مورد توافق طرفین است.

همچنین گفتنی است که پیشنهاد پتراچی برای آلدرویرلد، 20 میلیون یورو است. توبی آلدرویرلد در فصلی که گذشت 34 مرتبه برای تیم لندنی در لیگ انگلیس به میدان رفت.