جلسه پتراچی با ایجنت اولسن

رما پرس گزارش می دهد که آینده رابین اولسن خارج از پایتخت ایتالیا رقم خواهد خورد.
طبق این گزارش ایجنت اولسن برای دیدار با پتراچی وارد شهر رم شد تا راهی برای فروش او پیدا کنند.
همچنین گفتنی است که بعد از ورود پائو لوپز، گلر سوئدی در لیست فروش باشگاه قرار گرفت.
اولسن تابستان گذشته با مبلغ 9 میلیون راهی رم شد و موفق شد برای 27 مرتبه پیراهن جالوروسی را بر تن کند.