آلدرویرلد و لوورن اهداف رم

همانطور که فونسکا در مصاحبه بعد از بازی با پروجا گفت، هدف رم خرید یک مدافع مرکزی است.
بنظر می رسد که زوج مانچینی در خط دفاعی از انگليس می آید.
طبق گزارشات پتراچی به دو گزینه نهایی توبی آلدرویرلد و لوورن رسیده است.
کوریره دلا سرا نیز آلدرویرلد را هدف اصلی رم می داند و از پیشنهاد 20 میلیون یورویی رم خبر داد.
طبق این گزارش پیشنهاد تازه رم برای مدافع بلژیکی، 20 میلیون یورو است.
همچنین گفتنی است که تفاوت 8 میلیون یورویی میان رم و تاتنهام وجود دارد و پتراچی حاضر نیست برای بازیکن 30 بیش از 20 میلیون خرج کند.
در همین حال گزینه دیگر جالوروسی لوورن مدافع لیوپورل است که به تازگی از بند مصدومیت رها شده است و این باعث تردید رمی ها شده است.